På Natura Næstveds side om Svamperiget kan du søge efter bestemte svampe, eller “bladre” sig gennem riget for at finde grupper, slægter, arter.
Svamperiget er delt op i flere klasser.
På Natura Næstved er nedenstående klasser aktuelle:

Svamperiget (Fungi) er kendetegnet ved ikke at kunne flytte sig, indtager næring gennem et mycelie og ikke kunne lave fotosyntese, formering forgår med spore. Svampe findes i mange udgaver, mange lever i symbiose med træer og planter, andre lever som nedbryder.

Agricomycetes     (Agaricomycetes)  

Bægersvampe     (Pezizomycetes)

Bævresvampe     (Tremellomycetes)

Kernesvampe     (Sordariomycetes)

 

Ravsvampe     (Leotiomycetes)

 

Tåresvampe     (Dacrymycetes)