Champignonordenen
Agaricales

Atheliales
Judasøreordenen
Auriculariales
Rørhatordenen
Boletales
Kantarelordenen
Cantharellales
Barksvampordenen
Corticiales

Hymenochaetales
Stjerneboldordenen
Geastrale
Korkhatordenen
Gloeophyllales
Køllekantarelordenen
Gomphales
Stinksvampordenen
Phallales
Poresvampordenen
Polyporales
Skørhatordenen
Russulales

Thelephorales